3COM แนะนำ Switch 4800G
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทรีคอม ได้แนะนำผลิตภัณฑ์กิกะบิตสวิตช์ใหม่ล่าสุดในตระกูล 3Com Switch 4800G เพื่อรองรับสมรรถนะแห่งอนาคต ด้วยการเชื่อมต่อผ่านความเร็วสูงแบบ 10 กิกะบิต และ Power over Ethernet รวมถึง ความสามารถแบบสวิตช์แบบเลเยอร์ 3 ทำให้สามารถทำเราท์ติ้งแบบฮาร์ดแวร์ความเร็วสูงได้ทั้ง IPv4 และ IPv6 นอกจากนี้ ยังให้ความปลอดภัยแบบมัลติเลเยอร์ ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมแห่งอนาคต ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ 3Com Marketing Call Center โทร. 08-9448-1858

นสพ.ไทยรัฐ