วัันที่ผ่านมา ก็มีแค่เราสองคน เท่านั้น เราทำอะไร ทีดีให้แก่กันมากมาย

ในช่วงเวลานั้น ความรักของฉัน ฝังอยู่ในใจ

ก็ให้เธอหมดใจเลย ไม่อาจเผยคำที่ดีต่อเธอ เก็บไว้ในใจ
มันอาจมากมายกว่าคำๆนี้

คือคำว่ารักเธอ คำเดียว เท่านั้น แม้ว่ามัน จะผ่านไป รอเธออยู่ตรงนี้
เธอจะเปลี่ยน ไปยังไง ยังรออยู่อย่างนี้
แหละอยากให้เธอเห็นใจ อย่างเมื่อวันวานที่มี เธออยู่ตรงนี้มีเธอตลอดไป


(ซ้ำ) ในช่วงเวลานั้น ความรักของฉัน ฝังอยู่ในใจ

ก็ให้เธอหมดใจเลย ไม่อาจเผยคำที่ดีต่อเธอ เก็บไว้ในใจ
มันอาจมากมายกว่าคำๆนี้

คือคำว่ารักเธอ คำเดียว เท่านั้น แม้ว่ามัน จะผ่านไป รอเธออยู่ตรงนี้
เธอจะเปลี่ยน ไปยังไง ยังรออยู่อย่างนี้

แหละอยากให้เธอเห็นใจ อย่างเมื่อวันวานที่มี เธออยู่ตรงนี้มีเธอตลอดไป
เธออยู่ตรงนี้รักเธอตลอด......ไป
ซ่อยตั้งซื่อเพลง กับแต่งเพิ่มเติมไห่แหน่ครับ ขอบคุณ ขอบใจล่วงหน่าครับ