ทะเลฝัน…วันเดินเคียง
ทะเลฝัน…วันเดินเคียงทะเลฝัน…วันเดินเคียง

เดินอยู่กลางธรรมชาติที่อบอุ่น
พระพิรุณโปรยปรายกลางสายฝน
น้ำจากฟ้าสู่ทะเลให้ได้ยล
สวยเลิศล้นเมื่อท่องทิพย์แดนทอง


กับชาวเลหาปลามาเข้าฝั่ง
มองกระชังเต็มด้วยปลาทั้งผอง
ทรัพย์ในทะเลแลล้ำยังเนืองนอง
ดังกับทองล้ำค่าใต้ฝ่ามือ


ระเบียงปลารายเรียงเป็นราวเรียง
เดินเคียงข้างสองเราชมแผ่นผืน
มองท้องฟ้าทะเลฝันทุกวันคืน
สองเรายืนจับมือกุมเกี่ยวใจ


ชื่นชมธรรมชาติที่ดาษดื่ม
ฤทัยชื่นสุขล้นดูสดใส
แสงแดดกระทบยามฝนไกล
เราเกี่ยวใจรักมั่นฝันเคียงครอง
ทะเลฝัน…วันเดินเคียง
[fm]http://www.hotlinkfiles.com/files/1588475_v9cm9/OnTheBeach.swf[/fm]
ภาพถ่าย : ขอขอบคุณ คุณ Spartun