เหตุใดเมื่อมดย้ายที่อยู่ ฝนก็จะตกในเวลาต่อมา
เหตุใดเมื่อมดย้ายที่อยู่ ฝนก็จะตกในเวลาต่อมา
เมื่อฝนใกล้จะตก ความชื้นในอากาศจะเพิ่มมากขึ้น ความชื้นในพื้นดินจะเพิ่มมากขึ้น
ทำให้รังมดเกิดความชื้นแฉะ ในขณะเดียวกันนั้น ก่อนที่ฝนจะตกความกดอากาศก็จะลดต่ำลง
แก๊สสกปรกที่ปกติจะถูกกดอยู่ในดิน ก็จะลอยออกมาตามรูดิน เพราะความกดอากาศข้างนอกต่ำลงจึงลอยออกมาได้
พวกมดทั้งหลายไม่สามารถทนต่อความชื้น และแก๊สสกปรกเหล่านั้น จึงจำเป็นต้องพากันโยกย้ายออกมา

ที่มา: หนังสือวิทยาศาสตร์ 5 นาที ชุดที่ 2
โดย อำนาจ เจริญศิลป์

เหตุใดเมื่อมดย้ายที่อยู่ ฝนก็จะตกในเวลาต่อมา