ท่าน ว. พูดถึงธรรมะใกล้มือ[yflash]http://www.youtube.com/v/WkoSF3I2dMg&hl=en&fs=1[/yflash]