หลวงพ่อจรัญเทศนา 23 มิ.ย. 2008 ตอนที่ 2/2[yflash]http://www.youtube.com/v/PW3dMCIE5KA&hl=en&fs=1[/yflash]