ชีวิตหลังความตาย โดย ดร. สนอง วรอุไร 1[yflash]http://www.youtube.com/v/WlvbY9aPbv8&hl=en&fs=1[/yflash]