จักรยานไฟฟ้า ประหยัดน้ำมัน


ขอให้เราช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน โดยการลดการใช้น้ำมัน
นอกจากนี้แล้วยังช่วยลดมลภาวะ ทำให้อากาศสดใส ลดภาวะโลกร้อน ค่ะ

[yflash]http://www.youtube.com/v/bRTN6AwHGDQ&hl=en&fs=1[/yflash]