จักรยานไฟฟ้า คนจนไม่สนน้ำมัน[yflash]http://www.youtube.com/v/_rEemSCTLTo&hl=en&fs=1[/yflash]