สิ่งประดิษฐ์ โซฟาล้อรถจักรยานยนต์[yflash]http://www.youtube.com/v/a7VKPM2-8WA&hl=en&fs=1[/yflash]