วิธีลุกจากเตียง[yflash]http://www.youtube.com/v/KsCFbX4KYcU&hl=en&fs=1[/yflash]