เรื่องจริงผ่านจอ พายุนาร์กีส ถล่มพม่า[yflash]http://www.youtube.com/v/Rp-1OGMuJHU&hl=en&fs=1[/yflash]