เซปัคตะกร้อ ไทย-เวียตนาม ช่วงที่ 1


[yflash]http://www.youtube.com/v/cJDqygJ6RRI&hl=en&fs=1[/yflash]