เซปัคตะกร้อ ไทย-เวียตนาม ช่วงที่ 2


[yflash]http://www.youtube.com/v/q9q5jBtT_0g&hl=en&fs=1[/yflash]