หลวงพระบาง


ล่องแม่น้ำโขง ที่แสนสดชื่นและสวยงาม
เพื่อไปเที่ยวหลวงพระบาง ทำให้สดชื่นมากๆ เลย
[yflash]http://www.youtube.com/v/YnCa6gaRU5o&hl=en&fs=1[/yflash]
แม่น้ำโขง เชื่อมโยง สายใยรัก
ไทยก็รัก ลาวก็ใช่ เมืองพี่น้อง
รักสองเรา ประเทศ เขตแดนทอง
รักเรืองรอง สองประเทศ เขตแดนธรรม

น้ำใจที่ เอื้อเฟื้อ เสมือนญาติ
ไม่เคยขาด แห้งแล้ง แต้มเสกสรร
สายใยคล้อง ถักร้อย ดังตะวัน
เธอกับฉัน เกี่ยวก้อย สองใจเรา