เปลี่ยนครึ่งเดียว
หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ลงข่าวพาดพิงผู้มีอิทธิพลรายหนึ่ง ว่า

"เงินครึ่งหนึ่งของผู้มีอิทธิพลได้มาจากการปล้น"

ทำให้ผู้มีอิทธิพลไม่พอใจมาก บังคับให้หนังสือพิมพ์แก้ข่าวซึ่งต่อมา

หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นแก้ข่าวในวันรุ่งขึ้นว่า

" เงินเพียงครึ่งเดียวของผู้มีอิทธิพลที่ไม่ได้ปล้นเขามา"

เปลี่ยนครึ่งเดียว