ปลาฉลามขึ้นสวรรค์
ลูกชาย : ปลาฉลามขึ้นสวรรค์ได้หรือเปล่าครับพ่อ
พ่อ : โธ่เด็กโง่ ปลาฉลามจะขึ้นสวรรค์ได้อย่างไร
ลูกชาย : บาทหลวงล่ะครับ
พ่อ : ขึ้นได้ซิ
ลูกชาย : ถ้าบาทหลวงไปว่ายน้ำ ถูกปลาฉลามกิน ปลาฉลามก็ขึ้นสวรรค์ได้น่ะซิ
ครับ