อิคคิว ตอน คำเทศนากับการแข่งความอดทน 3[yflash]http://www.youtube.com/v/mGhQ4vvHolY&hl=en&fs=1[/yflash]