สารชะลอแก่จากน้ำยาง
นักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ (มอ.) พบความมหัศจรรย์จาก
น้ำยางพาราอีกครั้ง มีสารเบต้ากลูแคนกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
ชะลอความเหี่ยว ช่วยให้ผิวตึงกระชับผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวจากซีรั่มน้ำยางพารา ในกระบวนการของ
การผลิตสารสกัดดังกล่าวมีส่วนของชีวเคมีที่สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ได้อีกอย่างน้อย 3 ชนิดด้วยกันคือ

-เอนไซม์กลุ่มไฮโดรเลส (Hydrolases)

-กลูเคเนส (Glucanase)

-ไคติเนส (Chitinase)

ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายผนังของยีสต์ ทำให้เกิดสารใหม่เรียกว่า
เบต้ากลูแคน ที่มีทั้งโมเลกุลใหญ่และเล็ก มีคุณสมบัติกระตุ้นการทำงาน
ของเซลล์ให้ทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยโมเลกุลใหญ่นั้น
เมื่อรับประทานเข้าไปสามารถย่อยสลายได้โดยน้ำย่อยในร่างกาย
ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายดีขึ้น ทำให้ร่างกายแข็งแรงดูอ่อนกว่าวัย
ส่วนโมเลกุลเล็กมีการนำไปใช้ประโยชน์ในการกระตุ้นเซลล์ของผิวหนัง
เมื่อนำไปใส่ในเครื่องสำอางชั้นสูงจะเกิดผลในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันผิวหนัง
และกระตุ้นการสร้างใยคอลลาเจนในเซลล์ ช่วยให้ผิวดูตึงกระชับ