สารสกัด‘พรมมิ’ปกป้องสมอง
นักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยขอนแก่นแถลง
ผลงานวิจัยพืชสมุนไพรพรมมิ พบสารสกัดมีฤทธิ์ช่วยเพิ่มการเรียนรู้
และความจำ ช่วยปกป้องสมองในสัตว์ทดลอง พร้อมพัฒนาต่อยอด
เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ทดสอบแล้วช่วยให้ผู้สูงอายุมีความจำ
และสมาธิดีขึ้น


รศ.ดร.กรกนกและทีมงานเปิดเผยว่า ได้ทำการวิจัยโดยได้รับทุนสนับสนุน
จาก วช. ในปี 2547 และที่เลือกศึกษาพืชสมุนไพรพรมมิเนื่องจาก
เป็นสมุนไพรที่มีอยู่ในคัมภีร์อายุรเวชของอินเดีย ซึ่งมีสรรพคุณช่วยเพิ่มความจำ
บำรุงสมองและเป็นยาอายุวัฒนะ ในขณะที่สมุนไพรชนิดนี้พบได้ทั่วประเทศไทย
ปลูกง่ายและมักบริโภคเป็นผักจิ้มน้ำพริก และมีราคาถูกกว่าแปะก๊วย
ที่ถือเป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมรับประทานเสริมเพื่อช่วยบำรุงสมอง
และป้องกันความจำเสื่อมในปัจจุบัน


ทีมวิจัยค้นพบว่าสารสกัดพรมมิที่มีชื่อว่าสารซาโพนิน (saponins)
ที่มีโครงสร้างคล้ายสเตียรอยด์มีฤทธิ์ที่ทดสอบแล้วพบว่าช่วยเพิ่ม
การเรียนรู้ ความจำและช่วยปกป้องสมองให้กับสัตว์ทดลองทั้งในภาวะปรกติ
และสัตว์ทดลองที่มีความจำบกพร่อง โดยทำให้สารส่งเสริม
การเจริญเติบโต (growth factor) มีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งสารดังกล่าวช่วย
ให้เซลล์ประสาทที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความทรงจำและการเรียนรู้ทำงานได้ดี
ขณะเดียวกันการที่สารดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วย
จึงช่วยปกป้องเซลล์ ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาท
หรือมีเซลล์ในสมองเป็นจำนวนมาก จึงมีผลส่งเสริมความจำให้ดีขึ้น


ต่อมาจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารเสริมเพื่อใช้กับคนเพราะ
ไม่มีความเป็นพิษเกิดขึ้น และได้ทดลองผลิตภัณฑ์ต้นแบบกับอาสาสมัคร
ที่มีอายุมากและมีสุขภาพร่างกายปรกติ โดยให้รับประทานวันละ 2 เม็ด
เป็นเวลา 2 เดือน และตรวจวัดคลื่นสมองพบว่าส่งผลให้ความจำดีขึ้น
มีความสนใจต่อสิ่งเร้าและสมาธิดีขึ้น โดยสามารถเห็นผลได้ตั้งแต่ระยะ 2 เดือน
เมื่อวัดผลในเดือนที่ 3 พบว่ามีความจำดีขึ้นอีก จากนั้นหยุดทำการทดลอง
และวัดผลใหม่ใน 1 เดือนถัดไป พบว่าผลที่ช่วยให้ความจำดีขึ้นยังคงอยู่