กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: พิธีการ - พิธีกรรม

Blogger
 1. #1
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ ใต้ร่มประดู่
  วันที่สมัคร
  Jul 2007
  ที่อยู่
  BKK Metropolis
  กระทู้
  336

  พิธีการ - พิธีกรรม


  พิธียกเสาเอก

  พิธี ยกเสาเอก คือพิธียกเสาต้นใดต้นหนึ่งที่กำหนดให้เป็นเสาเอกลงหลุมตาม เวลาฤกษ์อันเป็นมงคลแห่งการสร้างอาคารบ้านพักอาศัย โดยส่วนมากใช้ประกอบพิธีในการ สร้างอาคารบ้านพักอาศัยของเอกชน ไม่ใช้ประกอบพิธีในการสร้างอาคารใหญ่ ๆ (จะใช้ประ กอบพิธีวางศิลาฤกษ์) ของทางศาสนาหรือทางราชการ เช่นศาลาการเปรียญ ศาลากลางจังหวัด เป็นต้น (บางแห่งนิยมประกอบพิธียกเสาเอกด้วยก็มี) จุดประสงค์ของการทำพิธีก็เพื่อให้อาคาร เหล่า นั้นเกิดความถาวรมั่นคงและผู้อยู่อาศัยอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป โดยมีการเตรียมการและ ปฏิบัติการ ดังนี้

  ขั้นที่ ๑ เตรียมการ
  ๑. เครื่องสังเวยเทพยดา ๑ ชุด ประกอบด้วย
  - หมูนอนตอง ๑ ชิ้น
  - ไก่และเป็ดต้ม อย่างละ ๑ ตัว พร้อมน้ำจิ้ม
  - ปลา กุ้ง ปู อย่างละ ๑ จาน
  - ขนมหวาน (ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ถ้วยฟู ฯลฯ)
  - ฟักทองแกงบวด ๑ ถ้วย
  - ผลไม้ตามฤดูกาล ๑ ถาด
  - ถั่วเขียว งาดำ อย่างละ ๑ ถุง
  - กล้วยน้ำว้า ๒ หวี มะพร้าวอ่อน ๒ ผล
  - บายศรีปากชาม ๑ คู่
  - สุรา ๑ ขวด น้ำเย็น ๑ แก้ว พวงมาลัย ๑ พวง
  - กระถางธูป เชิงเทียน

  ๒. เครื่องบูชาเสาเอก
  - พวงเงิน พวงทอง (ห่อเงิน – ทอง หรือพวงมาลัยแห้งสีเงิน – ทอง)
  - ผ้าสามสี (สีประจำเดือน ๑๒ เดือน (ในเดือนประกอบพิธี) คือเดือน ๑ (อ้าย) เดือน ๒ (ยี่) เดือน ๓ ฯลฯ เดือนใดเดือนหนึ่ง สีประจำวัน ๗ วัน (ในวันประกอบพิธี) คือ วัน อาทิตย์ - วันเสาร์ วันใดวันหนึ่ง และสีประจำวันเกิดของผู้เป็นเจ้าของบ้าน รวมเป็น ๓ สี)
  - ทองคำเปลว ๓ แผ่น
  - หน่อกล้วย อ้อย อย่างละ ๑ ต้น
  - ผ้าขาวม้า ๑ ผืน
  ( บางรายนิยมยกเสาโทด้วย ให้จัดเครื่องบูชาเสาโทเหมือนเครื่องบูชา เสาเอก แต่ไม่ต้องจัด เครื่องมงคลใส่ก้นหลุม)

  ๓. ขุดหลุมลึกประมาณ ๑ เมตร กว้าง x ยาว ๑ เมตร

  ๔. เครื่องมงคลใส่ก้นหลุม
  - ไม้มงคล ๙ ชนิด คือ ไม้ขนุน ไม้ชัยพฤกษ์ ไม้ราชพฤกษ์ ไม้สัก ไม้ไผ่สีสุก ไม้พะยูง ไม้ทองหลาง ไม้กันเกรา ไม้ทรงบาดาล
  - ใบเงิน – ทอง – นาก อย่างละ ๙ ใบ
  - เหรียญเงิน – ทอง อย่างละ ๙ เหรียญ
  - ข้าวตอก ดอกไม้ ๑ พาน

  ขั้นที่ ๒ พิธีกรปฏิบัติ
  ๑. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ครูพักลักจำ เชิญมา บริหารพิธีการให้ประสบความสำเร็จ
  ๒. ทำน้ำมนต์ธรณีสาร (ตามบททำน้ำมนต์ในตอนท้าย)
  ๓. ประพรมผู้ทำน้ำมนต์เอง ๓ หยด และดื่มเล็กน้อย
  ๔. ประพรมเครื่องสังเวย เสาเอก และบริเวณสถานที่ทั้งหมด
  ขั้นที่ ๓ เจ้าภาพ-พิธีกรปฏิบัติ
  ๑. เจ้าภาพจุดธูปเทียน (ธูป ๑๖ ดอก เทียน ๑ คู่) และธูปหางเท่าจำนวนเครื่อง สังเวย
  ๒. พิธีกรกล่าวโองการบวงสรวงเทพยดา จบแล้ว
  ๓. เจ้าภาพคล้องพวงเงิน – พวงทอง ปลายเสาเอก ปิดทอง ๓ แผ่น ผูกผ้าสามสี ผูกหน่อกล้วย อ้อย ผูกผ้าขาวม้า ตอกไม้มงคล ๙ ชนิด วางใบเงิน – ทอง – นาก และเหรียญ เงิน – ทอง ก้นหลุม เมื่อถึงกำหนดเวลาฤกษ์ ให้ยกเสาเอกลงหลุม พร้อมกับเปล่งเสียงโห่
  ๓ ครั้ง ต่อด้วยโปรยข้าวตอกดอกไม้ เป็นอันเสร็จพิธี ฯ

  หมายเหตุ
  ๑. นำหน่อกล้วย อ้อย ไปปลูกในเวลาเย็น
  ๒. การ กำหนดจุดเสาเอก เสาเอกควรอยู่ด้านทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออก เฉียงเหนือ ห้ามเป็นจุดที่ใกล้กับบันไดหรือใกล้ห้องน้ำ ถ้าอยู่บริเวณกับห้องนอนของเจ้าของ บ้านหรือห้องรับแขกเป็นดีที่สุด
  ๓. การประกอบพิธีผูกผ้าสามสี กำหนดให้ใช้
  ๓.๑ สีประจำวันของการประกอบพิธี
  ๓.๒ สีประจำเดือนของการประกอบพิธี
  ๓.๓ สีประจำวันเกิดของประธานในพิธี
  หากสีประจำวันเกิดของประธานในพิธีตรงกับสีประจำวันและเดือนของการประ
  กอบพิธีให้ใช้สีขาวหรือแดงแทน โดยที่สุดถ้ายังมีปัญหาตามมาอีก ก็ให้ใช้สีแดง ขาว และน้ำ เงินเป็นหลัก (ธงไตรรงค์)

  น้ำมนต์ธรณีสารน้อย ( ให้กระทำก่อนประกอบพิธีการใด ๆ)
  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ครูพักลักจำ ขอให้มา บริหารพิธีการในวันนี้จงสำเร็จทุกประการ
  - ( สาธุ) สัคเค กาเม จะ รูเป ฯลฯ (อัญเชิญเทวดามา)
  - นะโม ๓ จบ ไตรสรณคมน์ , พุทธคุณ , ธรรมคุณ , สังฆคุณ
  เสร็จแล้วให้หยดเทียนน้ำมนต์ และบริกรรมคาถา ดังนี้
  “ สิโร เม พุทธะเทวัญจะ , นะลาเฎ พรัหมะเทวะตา , หะทะยัง นารายะกัญเจวะ , ทะเว หัตเถ ปะระเม สุราปาเท , วิสสะนุกัญเจวะ , สัพพะกัมมา ปะสิทธิ เม , สิทธิกิจจัง , สิทธิกัมมัง , สิทธิการิยะตะถาคะโต , สิทธิเตโช , ชะโย นิจจัง , สัพพะสิทธี ภะวันตุ เม ”
  - ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา , สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ
  - ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา , สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ
  - ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา , สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ
  - ใช้น้ำมนต์ประพรมศีรษะตัวเอง ๓ หยด แล้วดื่มนิดหน่อย ต่อจากนั้นประพรม เครื่องสังเวยทั้งหมด เสร็จแล้วอัญเชิญเทวดากลับ ด้วยบทว่า ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา ฯลฯ  พิธีพุทธาภิเษก

  พิธี พุทธาภิเษก คือพิธีการปลุกเสกประจุพุทธคุณลงในวัตถุมงคล (ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๗๙๕ และพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร์ ชุด “ คำวัด ” โดยพระธรรมกิตติวงศ์ หน้า ๗๐๐) โดยใช้พุทธคุณซึ่งมีอยู่ในบทพุทธปริตร หรือ บทพุทธมนต์ หรือโดยใช้สมาธิจิตที่เกิดจากปฏิบัติกรรมฐาน ประจุลงในวัตถุมงคล ต่าง ๆ เช่น พระพุทธรูปจำลอง รูปจำลองพระเกจิอาจารย์ พระบรมรูปจำลองพระมหากษัตริย์-พระราชวงศ์ รูปเทพเจ้า รูปผู้ที่ควรสักการบูชา ปูชนียวัตถุต่าง ๆ ฯลฯ มิได้หมายถึงพิธีการปลุกเสกเฉพาะพระพุทธรูป จำลองอย่างเดียวดังนั้นไม่ว่าจะปลุกเสกวัตถุมงคลประเภทใดเรียก ว่าพิธีพุทธาภิเษก เหมือนกันหมด โดยเรียกชื่อพิธีตามวัตถุมงคลนั้น ๆ เช่น พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธพรประทานราชนาวี พิธีพุทธาภิเษกพระบรมรูปจำลองสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช พิธีพุทธาภิเษกรูปจำลององค์จตุคามรามเทพฯลฯ และมีความเชื่อว่าวัตถุมงคลที่ผ่านพิธีพุทธา ภิเษกแล้วย่อมกลายเป็นวัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถป้องกันภัยอันตรายและ ให้เกิดความ สวัสดีมีชัยได้
  ปัจจุบันมีศัพท์เรียกพิธีกรรมดังกล่าวงอกขึ้นใหม่และนำมาเรียก ใช้กันทั่วไป เช่น พิธีมังคลาภิเษก พิธีเทวาภิเษก เป็นต้น โดยอาจมีความประสงค์ให้เรียกชื่อพิธีตรงตามวัตถุ มงคลนั้น ๆ ดังนี้
  - พิธีพุทธาภิเษก คือพิธีปลุกเสกพระพุทธรูปจำลอง และรูปจำลองพระเกจิ อาจารย์ทั้งหลาย
  - พิธีมังคลาภิเษก คือพิธีปลุกเสกพระบรมรูปจำลองพระมหากษัตริย์
  - พระราชวงศ์ เช่น สมเด็จพระปิยมหาราช พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นต้น
  - พิธีเทวาภิเษก คือพิธีปลุกเสกรูปจำลองเทพเจ้าต่าง ๆ เช่น พระพรหม องค์ จตุคามรามเทพ พระพิฆเณศร์ เป็นต้น
  บาง กรณีนำวัตถุมงคลต่าง ๆ มาปลุกเสกในคราวเดียวกันก็มักเรียกพิธีรวมกันก็มี เช่น พิธีพุทธมังคลาภิเษก พิธีพุทธเทวาภิเษก พิธีมังคลเทวาภิเษก เป็นต้น ศัพท์ที่ใช้เรียกพิธี ีตามวัตถุมงคลต่าง ๆ ดังกล่าวแม้จะไม่ตรงกับคำเดิมที่ให้ใช้คำว่า พิธีพุทธาภิเษก แต่พิธีการ ปฏิบัติเหมือนกันทุกพิธี

  พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลทุกประเภท มีหลักการปฏิบัติดังนี้
  ๑. เครื่องใช้ในพิธี
  ๑.๑ โต๊ะหมู่บูชา พร้อมดอกไม้ธูปเทียน
  ๑.๒ เครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์
  - เครื่องรับรองพระสงฆ์เช่นเดียวกับงานมงคลทั่วไป
  - ตั่ง/ที่นั่งพระมหาเถระประธานฝ่ายสงฆ์
  - อาสน์สงฆ์พระเจริญพระพุทธมนต์ ๙ รูป (พิธีหลวงหรือพิธีทาง ราชการ ๑๐ รูป)
  - อาสน์สงฆ์พระสวดภาณวาร ๔ รูป
  - ตั่ง / ที่นั่งพระเกจิอาจารย์ / พระเถระภาวนาจารย์ ๙ รูป (หรือตามความประสงค์) จัดให้นั่งรอบวัตถุมงคล
  ๑.๓ เครื่องประกอบพิธีพุทธาภิเษก
  - เทียนวิปัสสี ไส้เกินอายุผู้จุด ๑ เล่ม
  - เทียนมหามงคล หนัก ๘ บาท ๒ เล่ม
  - เทียนนวหรคุณ หนัก ๑ บาท ๙ เล่ม

  - เทียนเงินเทียนทอง ๒ เล่ม
  - เทียนชัย ไส้ ๑๐๘ เส้น หนัก ๘๐ บาท สูงเท่ากับเจ้าของพิธี ๑ เล่ม (ปักในตู้เทียนชัย)
  - เทียนพุทธาภิเษก หนัก ๓๒ บาท ๒ เล่ม
  - เทียนที่เครื่องกระบะมุก ๑ ชุด
  - ขันสาครใส่น้ำมนต์ ๒ ใบ (ปักเทียนพุทธาภิเษกไว้ตรงกลาง)
  - สายสิญจน์รอบปริมณฑล ขึงเป็นตาข่ายห่างกัน ๑ ช่วงแขน
  - ฉัตรขาว ๕ ชั้น ๖ ต้น ขนาดความสูงตามความเหมาะสม ปัก ๔ มุม และซุ้มประตูทางเข้า
  - ราชวัติ ๔ มุม (๘ ข้าง ยาวข้างละ ๑ เมตร)
  - โต๊ะวางวัตถุมงคลพร้อมปูผ้าขาว ขนาดโต๊ะสูงกว่าที่นั่งพระสงฆ์ตาม สมควร
  - พลู ๗ ใบ ซ้อนกันสำหรับดับเทียนชัย
  - บาตรใส่น้ำมนต์สำหรับพระเกจิอาจารย์/พระเถระภาวนาจารย์นั่งปรก ครบทุกรูป
  ๑.๔ เครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ในพิธีทั้งหมด
  ๒. ลำดับพิธี
  การ กำหนดลำดับพิธีแต่ละพิธีนั้นอาจจะแตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับสถานที่และผู้ เป็นประธานในพิธี แต่ลำดับพิธีการปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ในที่นี้ขอนำกำหนดการพิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช(ขณะ นั้นเรียกพิธีมังคลาภิเษก) เมื่อ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิมมาเป็นตัว อย่าง ดังนี้
  กำหนดการ

  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
  เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  ในวันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
  ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
  ..........................

  เวลา ๑๔.๐๐ น. - ผู้ร่วมพิธีและผู้มีเกียรติพร้อมบริเวณท้องพระโรงชั้นนอก
  - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป ขึ้นสู่อาสน์สงฆ์

  เวลา ๑๔.๐๕ น. - ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ถึงบริเวณพิธี

  เวลา ๑๔.๑๐ น. - ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ประธานมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานใน พระราชวังเดิม ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จฯ

  เวลา ๑๔.๒๐ น. - สมเด็จพระสังฆราช เสด็จถึงบริเวณพิธี แล้วเสด็จไปประทับ ณ ที่รับ รองบริเวณท้องพระโรงชั้นนอก
  - ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วเข้าเฝ้า ถวายเครื่องสักการะ แด่สมเด็จพระสังฆราช
  - พระเถระประธานสงฆ์ให้ศีล จบ
  - ประธานมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กล่าวถวายราย งานแล้วกราบทูลเชิญสมเด็จพระสังฆราชทรงเจิมและทรงจุดเทียนชัย
  - สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจิมและทรงจุดเทียนชัย (ประธานมูลนิธิ อนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมถวายกระปุกแป้งเจิมและเทียนชนวน ขณะทรงจุดเทียน ชัย พระสงฆ์เจริญคาถาจุดเทียนชัย พนักงานพราหมณ์ประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์)
  - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
  - ประธานมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม จุดเทียนวิปัสสี เทียนมหามงคลและเทียนนวหรคุณ (ขณะพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ขึ้นบท พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ฯลฯ)
  - สมเด็จพระสังฆราช ทรงนั่งอธิษฐานจิต เจริญบริกรรมภาวนา
  - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบ
  - ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ถวายเครื่องไทยธรรมแด่สมเด็จพระ สังฆราช
  - ประธานมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม ถวายเครื่อง ไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง ๑๐ รูป
  - พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และประธานมูลนิธิ อนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กรวดน้ำ
  - ประธานมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กราบทูลเชิญ เสด็จประพรมน้ำพระพุทธมนต์
  - สมเด็จพระสังฆราช ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ทรงโปรยข้าวตอก ดอกไม้ และเสด็จกลับ (ประธานมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม และผู้เกี่ยวข้อง ส่งเสด็จ)
  - พระสวดภาณวาร ๔ รูป และพระเถระภาวนาจารย์ ๙ รูป เข้านั่งประจำ ที่
  - ประธานมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมจุดเทียนที่เครื่อง กระบะมุก และเทียนพุทธาภิเษกที่ขันสาคร ข้างตู้เทียนชัย
  - พระสวดภาณวาร สวดคาถาพุทธาภิเษก
  - พระเถระภาวนาจารย์ นั่งปรก จบ
  เวลา ๑๕.๒๙ น. - พระเถระภาวนาจารย์อาวุโส ประกอบพิธีดับเทียนชัย (พระสงฆ์เจริญ คาถาดับเทียนชัย)
  - ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสวดภาณวารและพระเถระภาวนาจารย์
  - พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำ
  - เสร็จพิธี

  ที่มา : นาวิกศาสตร์ ISSN 0125-4324 ปีที่ 91 ฉบับที่ 12


 2. #2
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ Lerm ubon
  วันที่สมัคร
  Jan 2009
  ที่อยู่
  Chonburi-BASF The Chemical company
  กระทู้
  280

  Re: พิธีการ - พิธีกรรม

  เป็นข้อมูลที่ดีครับเผื่อผุได๋สิเฮ็ดเฮือนใหม่Re: พิธีการ - พิธีกรรม

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •