คืนแห่งบทกวีพบกับบทกวีที่ละเมียดละไม สุดยอด[yflash]http://www.youtube.com/v/azzLNNFN4a4&hl=en&fs=1[/yflash]