ยัน‘แก๊สโซฮอล์’ปลอดภัย
นายเมตตา บันเทิงสุข อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
แถลงข่าวตอบโต้กรณีที่สัปดาห์ก่อนหน้านี้มีนักวิจัยด้านอากาศของ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมออกมาระบุตรวจสอบพบสารในกลุ่มคาร์บอนิล
(carbonyl group) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในน้ำมันแก๊สโซฮอล์
โดยยืนยันว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์มีความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หลังนักวิจัยออกมาระบุว่ามีสารก่อมะเร็ง แต่ยอมรับว่ากรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้
หากกระบวนการเผาไหม้ไม่สมบรูณ์

นายเมตตาเปิดเผยว่า นักวิจัยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมระบุตรวจสอบ
พบสารในกลุ่มคาร์บอนิล (carbonyl group) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง
ในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ แต่กรมธุรกิจพลังงานยืนยันว่าสารกลุ่มดังกล่าวไม่ได้
อยู่ในน้ำมันแก๊สโซฮอล์หรือเอทานอล แต่ในการเผาไหม้อาจเกิดขึ้นได้
และปะปนออกมาพร้อมกับไอเสียของรถยนต์ ซึ่งส่วนนี้หน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องจะต้องเป็นผู้ดูแลสภาพเครื่องยนต์ อุปกรณ์ท่อไอเสีย
ให้อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดสารดังกล่าว ด้วยการดูแลให้เกิดการเผาไหม้
ที่สมบูรณ์ ซึ่งจะลดสารดังกล่าวได้

พร้อมกันนี้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า
หลังจากนี้จะประสานกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันตรวจสอบสาร
ดังกล่าว ทั้งกรมควบคุมมลพิษ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

ด้านนายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีสารฟอร์มาลดีไฮด์
และอะเซทัลดีไฮด์ที่เกิดจากการหมักเอทานอลจริง
หรือเกิดจากน้ำเสียและขยะ แต่ขณะนี้กรมควบคุมมลพิษยังไม่ได้ประกาศ
ให้สารทั้ง 2 ชนิดที่เป็นสารอันตรายต่อสุขภาพ
และในต่างประเทศยังไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานของสาร 2 ชนิดดังกล่าวเช่นกัน

นอกจากนี้ผลการวิจัยที่มีออกเป็นเพียงการทดลองเบื้องต้น
ในห้องทดลองเท่านั้น โดยไม่ได้กระทำในพื้นที่เปิดทั่วไป
ดังนั้น การทดลองควรต้องทำให้ลึกซึ้งกว่านี้ เพราะสารฟอร์มาลดีไฮด์
และอะเซทัลดีไฮด์เป็นสารที่ย่อยสลายง่าย ทำให้ยังไม่สามารถระบุว่า
จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้อย่างไร


อ้างอิง : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้