อุบัติเหตุ ยางไม่รักดี


เอาไว้เตือนสติเวลาเดินทาง
[yflash]http://www.youtube.com/v/S60tK1-AMeg&hl=en&fs=1[/yflash]