--- เมื่อผมระลึกชาติได้ ตอน 2 - - -

<object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sJ300X6JWYk&hl=en&fs=1&border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sJ300X6JWYk&hl=en&fs=1&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object>