การ์ตูน พระพุทธเจ้า สิบชาติ พระวิธูรบัณฑิต[yflash]http://www.youtube.com/v/hmCYsR7Q0Wc&hl=en&fs=1[/yflash]