นิทานชาดก เรื่อง หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา[yflash]http://www.youtube.com/v/rxTcU-QuF-A&hl=en&fs=1[/yflash]