ข้ามฟ้าแดนดอย สุนทรี เวชชานนท์[yflash]http://www.youtube.com/v/ILDvVVgOL4g&hl=en&fs=1[/yflash]