ยิ้มเหงาๆ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ[yflash]http://www.youtube.com/v/gfVsfy7pDpQ&hl=en&fs=1[/yflash]