โลกใต้ทะเล ที่หมู่เกาะสุรินทร์[yflash]http://www.youtube.com/v/f-Q0SWg3s_Q&hl=en&fs=1[/yflash]