ไก่ขาว ไก่ดำเจี๊ยบ : แดงจ๋า แดงเห็นไก่สองตัวนั่นไหม
แดง : เห็นมีสองตัว ไก่ขาว กับไก่ดำ
เจี๊ยบ : แดงว่าไก่ขาว กับไก่ดำ ตัวไหนฉลาดกว่ากัน
แดง : คิดว่าไก่ดำ
เจี๊ยบ : อ้าว ทำไมคิดงั้นล่ะ
แดง : ก็ไก่ดำออกไข่สีขาวได้ แต่ไก่ขาวออกไข่เป็นสีดำไม่ได้