ในวันสบายๆ ได้มีโอกาสท่องโลกอินเตอร์เน็ต
เลยพบป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ปลุกกระแสการอนุรักษ์ ทะเลไทย ดังนี้นะคะ
เก็บมาฝาก 1

เก็บมาฝาก 1

เก็บมาฝาก 1

เก็บมาฝาก 1