ฤาษีดัดตน’มรดกอันทรงคุณค่าฤาษีดัดตน - มรดกอันทรงคุณค่าฤาษีดัดตน - มรดกอันทรงคุณค่ามีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง เขียนหน้าปกว่า “ตำรายา
ศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พระนคร
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จารึกไว้เมื่อ พ.ศ. 2375 ฉบับสมบูรณ์” จัดพิมพ์เพื่อการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ โดยโครงการประสานงานพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร (ปพส.)

เมื่อพลิกอ่านไปเรื่อยๆ ข้อความที่ทำให้รู้สึกว่าคุณค่าของหนังสือเล่มนี้
มีล้นพ้นมากมายเหลือเกิน นอกเหนือจากเนื้อหาประเด็นขององค์ความรู้ที่ถูกตีพิมพ์
คือ ลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระวนรัต (ปุณณสิริ ปุ่น)
อธิบดีสงฆ์แห่งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรวิหารเมื่อสมัยนั้น
ซึ่งเป็นพระอารามใหญ่ยิ่งกว่าพระอารามอื่นๆมาตั้งแต่รัชกาลที่ 1
พระเดชพระคุณสมเด็จพระวนรัตได้เขียนเป็นหนังสือข้อสั่งการไว้ความตอนหนึ่ง
นอกจากให้พิมพ์ตำรายาและตำราหมอนวดไว้แล้ว ยังระบุไว้เกี่ยวกับ
ฤาษีดัดตนว่า “ภาพฤาษีดัดตนก็มีคนสนใจ ยิ่งชาวต่างประเทศด้วยแล้ว
เขามีความสนใจเป็นพิเศษ จะแก้โรคภัยไข้เจ็บได้เพียงไรนั้นเราไม่มีความรู้พอ
แต่เข้าใจว่าต้องมีประโยชน์อย่างแน่นอนจึงกล้าลงทุนหล่อไว้”
ซึ่งก็เป็นจริงดังพระเดชพระคุณสมเด็จพระวนรัต ท่านเขียนไว้เพราะ
ได้มาร่วมฝึกกายบริหารแบบไทยท่าฤาษีดัดตน ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์
โดยอาจารย์ปรีดา ตั้งตรงจิต นำท่าฤาษีดัดตนมาประยุกต์เป็นตำราฝึก 18 ท่า
สถาบันการแพทย์แผนไทย โดยแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ผู้ซึ่งล่วงไปแล้ว
พร้อมคณะแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน ร่วมคัดเลือกประยุกต์ท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน 15 ท่า
เป็นของสถาบันการแพทย์แผนไทยที่ใช้จนถึงปัจจุบัน คาดว่าในอนาคตน่าจะมี
สำนักต่างๆนำท่าฤาษีดัดตนท่าอื่นๆมาประยุกต์ใช้กันอีกก็ได้ ซึ่งทุกท่าล้วนเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น