บือ หรือ ยือ ใช้สำหรับเป็นคำขอเพื่อ ขั่นเวลา หรือ ขอเวลานอก เช่น อ้ายคนตระการ เอื้อยไก่น้อย เอื้อยส้ม อ้ายโจ่ กับ อาจารย์ศรี กำลังเล่น บักอี(ตี่จับ) อยู่ ฮอดคิวอาจารย์ศรี อี เพื่อไล่แตะหมู่ พอเพิ่นใจไกล้สิเหมิดลมแต่จับไผบ่ทันได้ กะเลยใช้หัว ว่า "บือ ๆ ปวดตด ให้ตดก่อน จั่งอีใหม่ " เป็นต้น