ถ้าจะคิดรักใครซักคน
ถ้าจะคิดรักใครซักคน
ถ้าจะคิดรักใครซักคน
ถ้าจะคิดรักใครซักคน
ถ้าจะคิดรักใครซักคน
ถ้าจะคิดรักใครซักคน
ถ้าจะคิดรักใครซักคน
ถ้าจะคิดรักใครซักคน