รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง อัสนี วสันต์[yflash]http://www.youtube.com/v/R4fAYb25fFg&hl=en&fs=1[/yflash]