Where do you keep your mobilephone normally?
> ปกติเก็บมือถือของท่านไว้ที่ใหน
>
> This morning I heard a true and sad story from a colleague of mine.
> เมื่อเช้านี้ได้รับข่าวที่น่าสลดใจจากเพื่อนคนหนึ่ง
>
> >> She told me one of her friends is always having abortions.
> เธอเล่าว่าเพื่อนเธอคนหนึ่งแท้งลูกตลอดเวลา
>
> When the fetus gets to be 2-3 months old she loses it.
> เมื่อตั้งท้องได้ 2-3 เดือนเธอก็ต้องเสียเด็กไป

> This happened several times over.
> เกิดขึ้นอย่างนี้สองสามหนแล้ว
>
> The couple went to check with many doctors and at last one of the doctors
> examined the dead baby and found that the baby's body cells kept dying as
> the baby was growing in the womb until he/she could not survive.

> สามี-ภรรยาจึงได้ไปหาหมอตรวจหาสาเหตุจากหมอหลายคน
> และในที่สุดก็ได้ให้หมอคนหนึ่งทำการชันสูตรศพเด็กอ่อนและก็ได้พบว่า
> เซลล์ร่างกายของเด็กอ่อนได้ตายอย่างต่อเนื่องในครรน์ของมารดา
> จนในที่สุดก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้
>
> This was because her uterus was affected by mobilephone Radiation.
> The doctor told her she now has no chance to give birth to a healthy
> baby because the radiation has affected her uterus so that the major
> portion of the cells in her uterus have already died.

> ทั้งนี้เพราะว่าการกระจายรังสีของโทรศัพย์มือถือมีผลต่อมดลูกของเธอ
> แพทย์ได้บอกเธออีกว่า เธอจะไม่มีโอกาศที่จะกำเนิดบุตรที่แข็งแรงได้
> เนื่องจากรังสีจากโทรศัพท์มือถือมีผลร้ายแก่มดลูกของเธอ
> ทำให้เซลล์ส่วนใหญ่ในมดลูกได้ถูกทำลายและตายไป
>
> This happened because she has been keeping her mobile phone in herworking
> jacket so that the phone rested against just on the right spot of the
> uterus.She had been wearing it like this for a few years.
>
> สาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างนี้เพราะว่าเธอได้ใส่โทรศัพพ์มือถือไว้ในกระเป๋าเสือเจ็กเก็ตตลอดเวลา
> และ
> โทรศัพพ์มือถือจะอยู่ในตำแหน่งมดลูกพอดี
> ซึ่งเธอได้ใส่ในกระเป๋าเสื้ออย่างนี้มา 2-3 ปีแล้ว
>
> Please beware of this and take note if you don't want what has
> happened to this woman .. happen to your dearest friend.
>
> ได้โปรดให้ความสนใจและระมัดระวังถ้าคุณไม่อยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอมาเกิดขึ้นกับเพื่อนรักของคุณ
>
>
> Please do not ignore hand phone radiation which will damage our health or
> body organs. Please put away your hand phone whenever you don't need it
> much.

> โปรดอย่าละเลยและไม่ให้ความสนใจกับการกระจายรังสีจากโทรศัพท์มือถือ
> ซึ่งสามารถทำลายสู
> ขภาพและส่วนต่างๆภายในร่างกาย
> โปรดเก็บมือถือของคุณให้อยู่ห่างๆตัวคุณในขณะที่ไม่ได้ใช้
>
>
> Guys, Please do not keep your mobile phone near to the kidney position
> and pants pocket as this will damage your genital area and affect your
> ability to father a baby.
>
> คุณผู้ชายก็ต้องระมัดระวังไม่เก็บมือถือของคุณอยุ่ไกล้กับตับและในกระเป๋ากางเกง
> เพราะรังสีจะไปทำความเสียหายและทำลายในบริเวณอวัยวะเพศ ซึ่งมีผลต่อการมีลูก
>
> The other doctor also advised another friend to keep her hand phone
> away from her new born baby to avoid radiation damage to the baby's
> brain cells.

> แพทย์อีกคนหนึ่งยังได้แนะนำเพื่อนอีกคนว่า..
> ให้เก็บโทรศัพท์มือถือไว้ห่างๆจากเด็กแรกเกิด เพื่อ
> ป้องกันเซลล์สมองถูกทำลายจากการกระจายรังสี
>
> Do not let the baby or toddler play with the mobile phone. This is
> because the small young baby or toddler is still very fragile and
> growing, so he/she is much more vulnerable to radiation damage.

> อย่าให้เด็กอ่อนหรือเด็กเล็กๆเล่นโทรศัพท์มือถือ
> เพราะว่าเซลล์ต่างๆของร่างกายกำลังเจริญเติบโต
> และมีความบอบบาง ถูกทำลายได้ง่ายจากการกระจายรังสี
>
> Please remember not to sleep together with your mobile phone or put it
> next to your bed. Keep any other electronic goods (such as tvs) whichalso
> give off radiation away from your bedroom
> to reduce risk as we have to sleep a few hours every day in our bedroom
> at night.

> และโปรดจำไว้ด้วยว่าอย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ไกล้ตัวในขณะนอนหลับ
> และให้เอาอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคเช่น ทีวี ออกจากห้องนอน
> ซึ่งทีวีก็มีการกระจายรังสีด้วยเหมือนกัน
> จะช่วยป้องกันการได้รับรังสีในขณะที่นอนหลับไม่กี่ชัวโมงทุกวัน
>
> Further, do not imagine that if you switch off the TV there will be no
> radiation. Actually it is still around in your room.. It is not
> advisable to have even a small digital alarm clock close to your head
> while sleeping.

> และมากไปกว่านั้นอย่าคิดว่าปิดทีวีแล้วจะไม่มีรังสี ยังคงมีอยู่ในห้อง
> และไม่แนะนำให้มีนาฬิกาปลุก
> อิเล็คโทรนิคไว้ไกล้หัวในขณะที่นอนหลับ
>
> Take Care of yourself and your loved ones.
> Please pass this on to your friends and family.
> I would rather be careful than regret not knowing
>
> ดูแลตัวเองและคนที่คุณรักด้วย
> โปรดส่งผ่านไปยังคนในครอบครัวและเพื่อนๆด้วย
> ฉันจะระวังมากกว่าที่จะไม่รู้อะไรแล้วมาเสียใจในภายหลัง
>
>