ผลของระเบิดนิวเคลียร์เป็นอย่างไร?ที่นี่มีคำตอบค่ะผลของระเบิดนิวเคลียร์...ที่นี่มีคำตอบค่ะผลของระเบิดนิวเคลียร์...ที่นี่มีคำตอบค่ะการระเบิดของนิวเคลียร์ เป้าหมายหลักอยู่ที่พลเรือน
สิ่งก่อสร้าง และตัวเมืองขนาดใหญ่ ความเสียหายวัดได้
จาก ระยะทางจากจุดศูนย์กลางของการระเบิด
ซึ่งมีชื่อเรียกว่า ไฮโปเซนเตอร์ (Hypocenter)
หรือ กราวซีโร( ground zero) ยิ่งอยู่ใกล้ Hypocenter มากเท่าไร
ความเสียหายก็ยิ่งรุนแรงมากเท่านั้นอำนาจการทำลายเกิดจากผลของระเบิดนิวเคลียร์...ที่นี่มีคำตอบค่ะ1.คลื่นความร้อน

2.ความดันจากคลื่นกระแทก

3.กัมมันตรังสี

ฝุ่นผงรังสี (Radioactive fallout ) คือหมอกหรือฝุ่นผง
ที่มีสารกัมมันตรังสี จะตกลงมาบนพื้น หลังจากการระเบิดแล้ว

ที่ไฮโปเซนเตอร์ ทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง ระเหยกลายเป็นไอ
ไปหมด เพราะอุณหภูมิสูงถึง 300 ล้านองศาเซลเซียส
ระยะห่างจากไฮโปเซนเตอร์ สิ่งก่อสร้างทุกชนิด
จะไหม้ไฟหมด หรือไม่ก็ถูกคลื่นกระแทกทำลาย
จนไม่มีเหลือ ฝุ่นผงจำนวนมากบนพื้นดินถูกแรงระเบิด
ยกสูงขึ้น กระจายออกเป็นบริเวณกว้าง ทำให้ผู้คน
ที่อยู่ห่างไกลจากระเบิดได้รับฝุ่นผงของกัมมันตรังสี
โดยผ่านการหายใจผลของระเบิดนิวเคลียร์...ที่นี่มีคำตอบค่ะนักวิทยาศาสตร์ได้เก็บข้อมูลที่เมืองฮิโรชิมา กับนางาซากิ
หลังจากที่ได้เกิดระเบิดแล้วทั้งผลระยะสั้น
และผลระยะยาว พบการเปลี่ยนแปลงของเซลในร่างกาย
( ลำไส้ , ไขกระดูก . อวัยวะสืบพันธุ์ ) ปีค.ศ. 1980
นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า หลังจากสงครามนิวเคลียร์อุบัติขึ้น
จะเกิดฤดูหนาวนิวเคลียร์ เพราะการระเบิดของนิวเคลียร์
ทั้งหมดที่มนุษย์มีครอบครองอยู่ในปัจจุบัน จะทำให้
ฝุ่นผงที่อยู่บนพื้นโลก ถูกยกตัวสูงขึ้น ลอยอยู่ในชั้น
ของบรรยากาศเบื้องบน และฝุ่นผงเหล่านี้จะไปบดบัง
ไม่ให้แสงอาทิตย์ส่องมายังพื้นโลก ทำให้อุณหภูมิของ
โลกเย็นลง จนเกิดยุคน้ำแข็งขึ้นอีกครั้ง การสังเคราะห์แสง
ของพืชและแบคทีเรียจะลดลงด้วย ห่วงโซ่อาหารขาดออก
สัตว์ต่างๆรวมทั้งมนุษย์ด้วยจะสูญพันธุ์ ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้
เคยเกิดมาแล้ว เมื่อ 60 ล้านปีก่อน กับไดโนเสาร์ และ
ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ทั้งหมด แต่ตอนนั้น
ไม่ได้เกิดจากการระเบิดของนิวเคลียร์ แต่เป็น
ลูกอุกกาบาตขนาดใหญ่ที่วิ่งเข้าชนโลก และทำให้เกิด
ฤดูหนาวเช่นเดียวกัน แต่เป็นฤดูหนาวอุกกาบาต
การเย็นตัวในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นหลายครั้งบนพื้นโลก
และเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ก็มี ดังเช่น การระเบิดของภูเขาไฟ
หลายๆแห่ง ถ้าเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ รอบๆบริเวณ
นั้นอุณหภูมิจะลดลง และอาจจะมีหิมะตกอยู่หลายสัปดาห์ทีเดียวผลของระเบิดนิวเคลียร์...ที่นี่มีคำตอบค่ะ