"เพลงผ้า ฟ้าล้อมดาว" (Pleang Paa Fah Lom Dao)[yflash]http://www.youtube.com/v/41N8ksN2pQM&hl=en&fs=1[/yflash]