โพธิ์ทะเล : เนื้อไม้ทนทานโพธิ์ทะเล : เนื้อไม้ทนทานโพธิ์ทะเลเป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดสมุทรปราการ
บางพื้นที่เรียกว่าปอกะหมัดไทร ปอหมัดไทร บากูเป็นไม้ยืนต้น
ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงประมาณ 10-15 เมตร
เปลือกนอกสีชมพูอมน้ำตาลอ่อนผิวขรุขระเป็นตุ่มเล็ก ๆ
ตลอดลำต้นเนื้อไม้สีน้ำตาลอมแดงคล้ำ มีริ้วสีอ่อน มีเสี้ยน
เป็นคลื่นบ้างเล็กน้อย พบมากในบริเวณที่มีทรายมาก
ซึ่งน้ำท่วมถึงเป็นบางคราว ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน รูปหัวใจกว้าง 12 เซนติเมตร
ยาว 15 เซนติเมตรเนื้อใบค่อนข้างหนา โคนใบเว้าปลาย ใบแหลม
ดอกใหญ่สีเหลืองขนาด 6-10 เซนติเมตร เมื่อบานเต็มที่มีกลิ่นหอมเล็กน้อย
เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ออกเดี่ยว ๆ ตามง่ามใบ ผล ผิวแข็ง
มีขนาด 4 เซนติเมตร ภายในมีเมือกสีเหลือง ๆ เมล็ดเล็กยาวคล้ายเส้นใยไหม
พบมากทางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้ตามแถบป่าชายทะเล
ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เป็นผลเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือน เครื่องกลึงด้ามเครื่องมือ เครื่องดนตรี
พานท้ายและรางปืน เพราะมีความเหนียวมาก แข็ง ทนทาน เลื่อย
ไสกบ ตกแต่งได้ง่าย ขัดเงาได้ดี.