พีนลีน แปลว่า หยังล่ะน้อ แปลย้ากยาก สิประมาณว่า เกือบ ๆ ตอแหล ปน ๆ ทลึ่ง บ่ฮึ พี่น้อง บ้านมหา ซ่อยกันแปลแหน่