ครม.เปิดมอเตอร์เวย์-วงแหวนใช้ฟรีสงกรานต์นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า
ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม
การใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์)
และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (วงแหวนรอบนอกบางปะอิน-บางพลี)
ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. ...ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
แล้วดำเนินการต่อไปได้


นายวัชระ กล่าวว่า เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี 2552
มีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันและคาดหมายว่าจะมีประชาชน
จำนวนมากเดินทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและ
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจราจรบนทางหลวงพิเศษสายดังกล่าว

โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 36 สายกรุงเทพมหานคร-ระยอง
ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวง
หมายเลข 34 (บางวัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง)
และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 37
สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนบางปะอิน-บางพลี)

ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 10 เมษายน 2552
ถึงเวลา 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2552