สายไป


[yflash]http://www.youtube.com/v/0GX4QYskSs0&hl=en&fs=1[/yflash]สายไป


ฉันเคยหวังว่าเธอจะรักบ้าง
ได้แต่ร้างใจคอยแต่ความหวัง
รักและรักเธอมากฝันฝากกัน
ได้แต่ฝันได้แต่มองเธอไม่แล


เวลาผ่านทางฝันไร้จุดหมาย
ไม่เสื่อมคลายรักฝันถวิลแสน
รักเธอมากจากใจไม่คลอนแคลน
ฤดีแสนร้าวใจเธอไม่มอง


มาวันนี้สายไปกับใจสิ้น
เคยถวิลต้องลาอย่างคนหมอง
ลาลับจากไปไกลใจแสนตรอม
คนใจหมองต้องช้ำและเศร้าตรม


คงไม่หันหลังกลับรับความช้ำ
ที่กำนัลให้ใจได้แต่สม
กับน้ำหน้าร้าวในคนใจตรม
รักแล้วขมหันหลังจากพรากนิรันดร์