ที่สำนักงานแห่งหนึ่ง ได้ติดป้ายเตือนพนักงาน
ให้สำนึกถึงเวลาอันเป็นเงินทองติดอยู่บอร์ดหน้าห้องทำงาน

ใจความของป้ายมีว่า


มีข้อยกเว้นได้


แต่อีกสองวันต่อมา ก็มีป้ายอีกอันหนึ่งมาต่อท้ายป้ายแรก มีใจความว่า


มีข้อยกเว้นได้