กษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว[yflash]http://www.youtube.com/v/X9sAu_EOwn8&hl=en&fs=1[/yflash]