ประวัติศาสตร์ลาว

เรื่อง เหตุใดอาณาจักรล้านช้างจึงเสียเอกราช
[yflash]http://www.youtube.com/v/zLhA1Ho1Flo&hl=en&fs=1[/yflash]