เติมคุณค่า...ให้เต็มคน


เติมคุณค่า...ให้เต็มคน


ในโลกกว้างแต่ทางยิ่งแคบแคบ
ต่างเจ็บแปลบร้องร่ำความเป็นได้
โศกเศร้าคร่ำครวญครางอย่างเหงาใจ
เก็บรวมไว้ให้อยู่ที่เดียวกัน


รู้ตัวแล้วว่าเราต้องระวังตน
ก็เล่ห์กลคนกำหนดเป็นที่ตั้ง
เรียนต่อไปให้รู้อย่างเท่าทัน
อีกทั้งยังต้องสู้อย่างอดทน


ยามอ้างว้างในบางช่วงของเวลา
เฝ้าศึกษาระวังอย่าสับสน
เติมคุณค่าแรงใจให้เป็นคน
ให้เข้มข้นความเค็มและหวานคาว


ฝ่าคลื่นลมต้องตรองใฝ่ครวญ
คอยทบทวนมองเห็นเส้นทางข่าว
อีกทั้งทางเดินผ่านสุ่ดวงดาว
ที่ได้ก้าวตั้นด้นพ้นขวากมา


คุณค่าคนต้องเติมให้เป็นคน
ด้วยการหมั่นฝนฝึกและศึกษา
มองชีวิตด้วยความดีมีศรัทธา
รู้คนค่าของคนด้วยตนเอง
เติมคุณค่า...ให้เต็มคน
[fm]http://www.hotlinkfiles.com/files/1621146_4mpou/kanglungphap.swf[/fm]