กอแขมแซมหญ้าคากอแขมแซมหญ้าคา


มองกอแขมแซมไปด้วยหญ้าคา
แลลานตาริมบึงหญ้าหลากหลาย
พริ้มลมพัดยามต้องลมพัดพราย
พริ้วลาดสายเอนลู่ลงบ่มความฝัน


ลาดลงไปเป็นทิวแถวพริ้วระเบียบ
ดูราบเรียบสู่พื้นอุ่นดินฉ่ำ
ดาษสายตากับหญ้ารับตะวัน
แสนชื่นฉ่ำมองดูลู่ล้อลม


ผักกระเชดต้นอวบลอยริมน้ำ
ต้นอวบเปราะเทียวเลื้อยยามต้องฝน
ยาวทอดตามลำน้ำดูน่าชม
มองสุขสมเลื้อยยาวน่ามองดู


สายน้ำพัดไหลเอื่อยเรื่อยเรื่อยรี่
มองสดสีเอ็นดูดอกผักบุ้ง
สีขาวพราวท้องน้ำหลากพยุง
ต้นใบมุ่งทอดยาวหลากน้ำมอง


มองลำน้ำลำชีวิตลิขิตฝัน
มองตะวันสาดแสดงยามแดดส่อง
มองน้ำหลากยามแลแสงแข่งมอง
น้ำหลากนองผักเต็มน้ำหลายหลากเต็ม


ชีวิตนี้แสนสุขสวยสดสี
ในฤดีสุขแสนไม่ทุกข์เข็ญ
กับชีวิตมีสุขบ้างยามลำเค็ญ
ไม่แสนเข็ญเกินควรโลกชวนชม


รักท้องน้ำแลท้องฟ้าน่ามองยิ่ง
รักทุกสิ่งรื่นรมย์แสนสุขสม
มอบความรักแผ่นดินอย่างรื่นรมย์
ล้อเล่นลมชมชื่นระรื่นใจกอแขมแซมหญ้าคา[fm]http://www.hotlinkfiles.com/files/1426078_een6u/hobjaiklubban.swf]hobjaiklubban.swf[/fm]