นี่คือประชาชนนี่คือประชาชนนี่คือประชาชนผู้ผูกตนอยู่กับนา
เกิดเป็นมาก็ชาวนาจนถึงตาย
สู้อดทนทำนาหว่านและไถ
ในพฤกษ์ไพรด้วยใจที่ทระนง


เฝ้าทำนามานานเนาด้วยใจสู้
ถิ่นที่อยู่เฝ้าทำไม่สับสน
แม้ชีวิตมีทุกข์ก็อดทน
ไม่กังวลเคว้งคว้างยามลำเค็ญ


ปลูกข้าวไว้ให้คนไทยได้มีกิน
น้ำตารินหลั่งมายามยากเข็ญ
ทุกข์และท้อสุดแสนจะลำเค็ญ
เหงื่อกระเซ็นด้วยแดดสาดส่องมา


ขอเพียงมีข้าวเลี้ยงคนไทยบ้าง
แม้อ้างว้างคนเหลียวเปลี่ยวหนักหนา
แดดลมแผดเผากายไม่นำพา
สุขกายาลงบ้างยามเสร็จนา


เหนื่อยเหมื่อยล้าแสนเข็ญจะทนกล้ำ
และกลืนล้ำให้หมดแม้นหนักหนา
จะสู้อดและสู้ทนบ่มกายา
เพื่อได้มาซึ่งข้าวเลี้ยงชาวไทย
นี่คือประชาชน