ประวัติวัดภูริทัตตวนาราม

วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา[yflash]http://www.youtube.com/v/wnZ5YSC4FUk&hl=en&fs=1[/yflash]